Vyčíslení hodnoty IQ

Původně bylo IQ počítáno podle vzorce:

IQ = 100 × (mentální věk / skutečný věk)

Takže desetileté dítě, které dosáhlo výsledku jako dítě dvanáctileté má IQ 120.

Jenže tento vzorec platí pouze pro děti. Pro dospělé je IQ určováno pomocí měření hodnot na Gaussovo křivce. Průměrná hodnota IQ je stanovena na 100 a IQ se z ní počítá podle procenta lidí, kterému vyšla stejná hodnota.

Gauseova křivka pro hodnoty IQ

Moderní IQ testy dokáží hodnotu vyčíslit i pro různé oblasti (matematické myšlení, prostorové vnímání atd.). Z nichž je poté spočteno celkové IQ. Jednotlivé podtesty spolu souvisí, ačkoliv mají zdánlivě nesrovnatelný obsah.

Analýza výsledků jednotlivých částí IQ testu nebo obměnou různých IQ testů prozradí, že všechny hodnoty jednotlivých částí testu i celkového testu jsou specifické pro každý test. Tento typ analýzy vedl k teorii, že základem těchto různorodých poznávacích otázek je jeden faktor, označený jako obecný inteligenční faktor(g), který odpovídá prostému rozumu, představě o inteligenci. U běžného obyvatelstva se g a IQ z 90% shodují a často jsou zaměnitelné.

Rozdílné IQ testy měří standardní odchylku jiným počtem otázek. Tudíž, když je hodnota IQ stanovena měla by být stanovena také standardní odchylka IQ. Výsledku 124 v IQ testu s 24 otázkami odpovídá standardní odchylka výsledku 115 v IQ testu s 15 otázkami.

Pokud jedna část IQ testu má skóre které neladí s ostatními, je to dobrý důvod hledat učební slabost nebo jiné příčiny tohoto nesouladu. IQ testy jsou používány u přijímacích zkoušek, protože je lze použit k předpovědi budoucích problémů s učením.

Máte na to? Patříte mezi elitu?
IQ testy vám to prozradí...