Tabulka IQ hodnot

Hodn. IQPopis a předpokládané schopnosti jedince% lidí
nad 140Inteligence géniů
Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání.
0.2 %
do 140výjimečná superiorní inteligence
Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři.
2.8 %
do 130Vysoce nadprůměrná inteligence
Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti.
6 %
do 120Nadprůměrná inteligence
Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo.
12 %
do 110Vysoce průměrná inteligence
Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie.
25 %
do 100Průměrná inteligence
Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení.
25 %
do 90Slabě podprůměrná inteligence
Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích.
10 %
do 80Nižší stupeň slabomyslnosti
S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole.
10 %
do 70Debilita, slabomyslnost
Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu.
6.8 %
do 50Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti
Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky.
2 %
do 20Idiocie, těžká slabomyslnost
Nevzdělavatelný a nevychovatelný.
0.2 %

Máte na to? Patříte mezi elitu?
IQ testy vám to prozradí...