Historie IQ

K prvnímu porovnávání inteligence byl požádán francouzský psycholog Alfred Binet. Ten měl vyčlenit méně schopné děti, které by ve škole nestíhaly a zdržovaly by výuku. V roce 1905 byl vytvořen první IQ test. Spolu se svým spolupracovníkem Theodorem Simonem tak vytvořili první stupnici: Binet-Simonovo inteligenční stupnice. Binet poté v letech 1908 a 1911 publikoval revidované vydání své stupnice.

Pozdější změna Binet-Simonovo inteligenční stupnice byla publikována v roce 1916 Lewisem M. Termanem ze Stanfordské univerzity. Včlenil návrh, že individuální inteligenční level bude měřen jako inteigenční kvocient, zkráceně IQ. Termanův test, pojmenovaný jako Stanford-Binet Intelligence Scale formuloval základy pro jeden z moderních inteligenčních testů, který je obvykle používán dodnes. Ty jsou dnes známy jako IQ testy.

Velké uplatnění IQ testy nalezli již za 1. světové války, kdy za jejich pomoci armáda USA vybírala vojáky, kteří byli schopni urychleného výcviku.

Máte na to? Patříte mezi elitu?
IQ testy vám to prozradí...