IQ testy
IQ testy zdarma nebo kvalitní s dobrými výsledky?

Inteligence je pravděpodobně nejdůležitější ze všech schopností, které psychologie rozlišuje. Schopnost řešit obtížné nebo nově vzniklé situace; schopnost přizpůsobit se a nově se učit ze zkušeností; správně určit podstatné souvislosti a vztahy.

IQ testy jsou přímým prostředkem pro zjišťování výše inteligence. IQ testy však neměří celý rozsah inteligence, např. kreativitu, ale pouze některé složky. Proto je výsledek IQ testů relativní.

Dohady okolo významu IQ testů, o tom co měří a co to znamená pro společnost neklesají od dob jejich vzniku. Různé statistické studie říkají že úroveň vzdělání, příjmů, výživy; rasa a pohlaví jsou propojeny s hodnotou IQ. Ale jak jsou pouze dohady.

IQ je za normálních okolností dědičné. Vliv rodinného prostředí na IQ během dospívání je nezjistitelný. Výrazný rozdíl v IQ mezi rodiči a dítětem může být přisuzován genetické proměně, další varianta je, že za proměnu odpovídají okolní zdroje které nejsou společné v rodině.

Stupeň jak moc zasahují vrozené schopnosti a jak moc zkušenosti do rozvoje lidských vlastností a speciálně inteligence je jedno z nejkontroverznějších témat moderní doby.

Máte na to? Patříte mezi elitu?
IQ testy vám to prozradí...